@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ @@@

ชื่อหน่วยงาน
 


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

Agricultural Occupation Promotion and Development Center, Chiangmai


ที่อยู่167 หมู่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

167 Moo 1 T.Cherngdoi A.Doisaket Chiangmai 50220,THAILAND


Tel/Fax


053-292233


E-mail


aopdh07@doae.go.th