@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ @@@

วีดีทัศน์องค์ความรู้ของศูนย์ ฯ


วิธีเร่งการแตกหน่อสับปะรดสี

เทคนิคการปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยลูกดก

การขยายพันธุ์มอนสเตอร่า

การเพาะผักหวานป่า

การเพาะเมล็ดมะละกอ

ส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรคาวตอง

การเลี้ยงจิ้งหรีด

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

เทคนิคการเพาะเมล็ดมะม่วง

ผักเชียงดา ราชินีแห่งผักพื้นบ้าน

    โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19

PRท่องเที่ยว @ศูนย์

50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม ศสพ.ชม
   


สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053 292233 - 5 โทรสาร 053 292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 free counters