@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

35 - 38
15 - 18
18 - 20
15 - 18
15 - 18
40 - 42
20 - 22
18 - 20
14 - 15
6 - 7
2.5-3.0
1.5-2.0 5 - 6

 
            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และท่านที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
           นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนศูนย์ ฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558
            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นายชาตรี บุนนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
             นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เมือง พร้อมนี้คณะข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อำนวยการและข้าราชการอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23เมษายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างทุกท่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 เพื่อทราบผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายของทุกฝ่ายประจำเดือน และมอบหมายงานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.ณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกให้บริการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมทั้งบริการแจกกล้าพันธุ์ผักฮ้วน ผักคาวตอง ต้นกล้าขนุน แก่ประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ เป็นการให้บริการในเชิงรุกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรผู้นำ เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ของเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความชำนาญและพัฒนาการเป็นวิทยากรแก่เกษตรกร ที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพ” โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ แก่เกษตรกรตำบลแม่แตง ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรี ครม.สัญจร ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชม จุดต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกให้บริการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพร พร้อมทั้งแจกกล้าขนุนพันธุ์ทวายปีเดียว ผักพื้นบ้าน (ผักฮ้วน), ผักคาวตอง แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ขอรับบริการจำนวน 100 ราย ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ณ วัดป่าตึง >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรในโครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ในเรื่องหอยเชอรี่ และการป้องกันกำจัดหอยเชอรี่โดยไม่ใช้สารเคมี และสาธิตการทำลูกบอลกากชา และแกลบดิบเพื่อใช้ในการกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ และศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมะม่วงแก่ประชาชนทั่วไป ณ ลานจอดรถตรงข้ามโรงอาหาร ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ และ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกรายการวิทยุ “อู้จ๋า ประสา ปราชญ์เกษตร”ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ เอฟเอ็ม สเตอริโอ ความถี่ 93.25 เมกะเฮิร์ต ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.15 – 11.00 น. รวม 45 นาที ในเรื่อง บทบาทหน้าที่การดำเนินงานของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการมหกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ >>>อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสาธิตการแปรรูปน้ำสมุนไพรใกล้ตัว โดยนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนักศึกษาฝึกงานจาก มทร.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสาธิตการทำน้ำอัญชันน้ำผึ้งมะนาว และน้ำใบเตยหญ้าหวาน แล้วแจกให้ผู้ร่วมงาน "มหกรรมสินค้ากลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน" ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตร และวิสาหกิจชุมชน โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยทางศูนย์ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านการเกษตร และสาธิตการแปรรูปน้ำสมุนไพร ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2558 ณ ข่วงพะยอมและหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการเกษตรที่เหมาะสม แก่เกษตรกรกลุ่มเครือข่าย จำนวน 10 คน โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ของศูนย์ฯ และวิทยากรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ ที่ได้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพการเกษตรต่อไป โดยทางศูนย์ฯได้อบรม >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผ.อ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันเกษตรตำบลม่อนปิ่น ประจำปี 2558พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการปลูกพืชสวน พืชผัก สมุนไพร แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมอบปัจจัยต้นแบบแก่เกษตรกร คือ ผักฮ้วน พริกหยวกขาว มะเขือเจ้าพระยา เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูก เพื่อลดค่าใช้จ่าย >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ,นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และให้บริการประชาชน อีกทั้งยังเป็นการทำงานบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานทุกภาคส่วนตาม โครงการ "..อำเภอ..(ยิ้ม).เคลื่อนที่.." ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลฯ เจ้าหน้าที่อสม. และแกนนำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน และกิจกรรมภายทางการเกษตรในศูนย์ฯ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในงาน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งสนับสนุนโครงการลานตากข้าวชุมชน งบประมาณ 1 ล้านบาท ให้แก่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  คลิ๊กดูรายละเอียด


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4 หลักสูตร

          โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน จำนวน 450 ราย
         
หลักสูตรการผลิตกุหลาบให้ได้คุณภาพ        

          รับอบรม วันที่ 27-28 มกราคม 2558 รับจำนวน 50 ราย  เต็ม

          อบรมที่  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน    

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558  รับจำนวน  100 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน  50 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผลและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว   

          รับอบรม วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน 100 ราย    

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน  50 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน 100 ราย    

          อบรมที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางemail ศูนย์ หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

UPDATE 07-07-2558

นายโอฬาร พิทักษ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

กาสามปีก
ซูกินี่
แตงกวาญี่ปุ่น
แหนแดง
ย่านาง
เชียงดา
การปลูกมะนาวในวงบ่อ
มะรุม
                                    อ่านต่อ
  
 
ฟักข้าว
ฟักบัตเตอร์นัท
สมอภิเภก
ฟักยักษ์
ผักหวานผักพื้นบ้านของไทย
ฟักแม้วหรือ "ซาโยเต้"
กระทกรก (เสาวรส)
ดาหลา
แค ผักพื้นบ้านมีคุณค่า
มะกอกไทย ผักจากป่า
การป้องกันกำจัดแมลงวัน
กระเจี๊ยบเขียว
ดาหลาไม้ดอกไม้ประดับ
ไผ่กวนอิม ไม้ประดับชื่อมงคล
รางจืด สมุนไพรล้างพิษ
พลูคาว (คาวตอง)