@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

15 - 18
22 - 25
12 - 15
15 - 18
25 - 28
35 - 38
20 - 22
10 - 12
4 - 5
4 - 5
3.0-3.50
2.5-2.75 4 - 5

 
            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และ กิจกรรม Meet the press & Friends เขต 6 ประจำปี 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ เผลแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เขต 6 ให้หน่วยงานในภาคีได้ประจักษ์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557
           นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมข้าราชการทุกท่าน ร่วมการจัดเวทีเชิงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดแนวทางการขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมการเกษตรโดยมิติ MRCF และประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
            นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) และเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์สหวิชา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
   นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดการประชุมผู้บริหารส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ เขต 6, เขต 9 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเกษตรจังหวัดในภาคเหนือ 17 จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ จำนวน 9 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ให้การต้อนรับ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกกุหลาบประดับสวน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบงานไม้ดอก-ไม้ประดับ ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกกุหลาบ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การผลิตผลไม้ (ลำไย) คุณภาพดีตามระบบ GAP ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีขึ้นเสาเอกอาคารสำนักนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะลูกเสือจากโรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด ในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตนารี จำนวน 250 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ทั่งนี้ได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ความรู้ด้านการเกษตร ตามจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯแก่คณะลูกเสือ เนตนารี ในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรและรายงานผลดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในงานนิทรรศการและแสดงผลงาน “เดินตามพ่ออย่างพอเพียง” ณ โครงการพระราชดำริ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพการเกษตร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2558 หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 15-16 มกราคม 2558 โดยมีนักวิชาการของศูนย์ฯเป็นวิทยากร ได้อบรมเกษตรจำนวน 55 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแพะขวาง ม.3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม ต.ป่าไผ่ ต.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยจุดบริการด้านการเกษตร  >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว (ไม้ผลและพืชผัก) จัดโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวในไม้ผลและผัก  >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และนางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2558 เพื่อทำความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้อบรมถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรของศูนย์ฯและหน่วยงานภาคีในโครงการพระราชดำริ โดยมีเกษตรกรและข้าราชการตำรวจภูธรอำเภอแม่ออนให้ ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 75 ราย โดยทางศูนย์ได้แจกปัจจัยการผลิต คือ ต้นมะนาวและผักเชียงดา แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ จัดประชุมประจำเดือนธันวาคมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำงาน พร้อมทั้งมอบหมายและติดตามการทำงาน ของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พัฒนาบริเวณรอบศูนย์ฯ ให้สวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้อบรมจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอใช้สถานที่อบรมแกนนำหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2557 และมอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะผู้เข้าอบรมตามโครงการสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  <<<อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรแนะนำศูนย์ฯ และฝึกอบรมการส่งเสริมการปลูกพืชในภาวะน้ำน้อย ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด โดยมีประชาชนให้ความสนใจรับบริการจำนวนมาก และทางศูนย์ได้แจกกล้าพันธุ์ไม้ เพื่อเป็นปัจจัยต้นแบบแก่เกษตรกรได้นำไปปลูกด้วย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน แก่นักเรียนจากโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 19 คน พร้อมศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชมมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีส่งมอบพันธุ์ ไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 200 ต้น ประกอบด้วย มะม่วง ขนุน และมะนาว ในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชมมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยทางศูนย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว  และหน่วยงานในสังกัด>>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธี ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นที่ปรึกษาโครงการเดินตามรอยพ่อ ด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานีตำรวจภูธร อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบปัจจัยการผลิต ต้นมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร จำนวน 20 ต้น มะนาวตาฮิติ จำนวน 30 ต้น และมะละกอ จำนวน 50 ต้น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัวให้มีรายได้เสริม ณ แปลงเศรษฐกิจพอเพียงของสถานีตำรวจภูธรแม่ออน >อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ โดยทางศูนย์ฯได้แจกปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้รับบริการ คือ ผักเชียงดา พริกและคาวตอง ณ วัดแม่ฮ้อยเงินใต้ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  คลิ๊กดูรายละเอียด


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4 หลักสูตร

          โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน จำนวน 450 ราย
         
หลักสูตรการผลิตกุหลาบให้ได้คุณภาพ        

          รับอบรม วันที่ 27-28 มกราคม 2558 รับจำนวน 50 ราย  เต็ม

          อบรมที่  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน    

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558  รับจำนวน  100 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน  50 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผลและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว   

          รับอบรม วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน 100 ราย    

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน  50 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน 100 ราย    

          อบรมที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางemail ศูนย์ หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

UPDATE 01-02-2558

นายโอฬาร พิทักษ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

กาสามปีก
ซูกินี่
แตงกวาญี่ปุ่น
แหนแดง
ย่านาง
เชียงดา
การปลูกมะนาวในวงบ่อ
มะรุม
                                    อ่านต่อ
  
 
ฟักข้าว
ฟักบัตเตอร์นัท
สมอภิเภก
ฟักยักษ์
ผักหวานผักพื้นบ้านของไทย
ฟักแม้วหรือ "ซาโยเต้"
กระทกรก (เสาวรส)
ดาหลา
แค ผักพื้นบ้านมีคุณค่า
มะกอกไทย ผักจากป่า
การป้องกันกำจัดแมลงวัน
กระเจี๊ยบเขียว
ดาหลาไม้ดอกไม้ประดับ
ไผ่กวนอิม ไม้ประดับชื่อมงคล
รางจืด สมุนไพรล้างพิษ
พลูคาว (คาวตอง)