@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

15 - 18
22 - 25
12 - 15
15 - 18
25 - 28
35 - 38
20 - 22
10 - 12
4 - 5
4 - 5
3.0-3.50
2.5-2.75 4 - 5

 
            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และท่านที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
           นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนศูนย์ ฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558
            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นายชาตรี บุนนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
             นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เมือง พร้อมนี้คณะข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อำนวยการและข้าราชการอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23เมษายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการร่วมเป็นเกียรติในงาน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งสนับสนุนโครงการลานตากข้าวชุมชน งบประมาณ 1 ล้านบาท ให้แก่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักไร้ดิน และการปลูกพืชผักและสมุนไพรแก่ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก โดยมีเกษตรกรจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ารับการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำสตรี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 127 คน โดยศูนย์ฯได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โดยมีวิทยากรของศูนย์ฯให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชผักสมุนไพรและประโยชน์ของพืชผักสมุนไพร แก่คณะศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการที่จุดบริการของศูนย์ฯ จำนวน 54 คน โดยศูนย์ฯได้ให้คำปรึกษาด้านการปลูกพืช และได้มอบต้นพริก เชียงดา มะเขือ แมงลัก แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูก เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงเรียนป่าไม้แดง >>อ่านต่อ
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัดสถานที่ฝึกอบรมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมีวิทยากรของศูนย์ฯและหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมอบรมครูบูรณาการ เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรเบื้องต้น แก่ครูในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย และมอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องทุนชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ พร้อมทั้งศึกษาดูงานกิจกรรมการเกษตรภายในของศูนย์ ฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งมีเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับบริการที่จุดบริการของศูนย์ ฯ จำนวน 52 ราย และทางศูนย์ได้มอบกล้าพันธุ์ผัก คือพริกและมะเขือชุดละ 5 ต้น แก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการเพื่อนำไปปลูก เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร ณ เทศบาลตำบลตลาดขวัญ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงานนิทรรศการ เรื่องผักพื้นบ้านและสมุนไพร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการผลิตลำไยนอกฤดู ของนายสุธรรม อ๊อดต่อกัน หมู่ 1 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยทางศูนย์ได้แจกกล้าพันธุ์ มะนาว พริกและมะเขือ >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นายสมชาย กันธะวงค์ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สนับสนุนปลูกพืชเศรษฐกิจ (พืชสมุนไพรทานได้และรักษาโรค) ของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 53 ราย >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในโครงการ “อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่” ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับบริการในจุดบริการของศูนย์จำนวน 60 ราย >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการศึกษาดูงานอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฯถ่ายทอดความรู้เรื่อง ประโยชน์และการปลูกพืชผักและสมุนไพร และเข้าศึกษาดูงานในแปลงสาธิตการปลูกพืชผักและสมุนไพรของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม “รณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์” ณ เทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธีและทางศูนย์ ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ >>> อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริม พร้อมด้วยคณะเป็นตัวแทนร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการปลูกพืช ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนประดู่วิทยา ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกพืชผัก สมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนไม้ผล-ไม้ยืนต้น ภายในศูนย์ ฯ โดยมีนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร บรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกิจกรรม “ลดการเผา ทำปุ๋ยหมัก” เพื่อลดการเผาใบไม้แห้งและกิ่งไม้แห้งลดหมอกควันมลภาวะทางอากาศ แล้วได้ปุ๋ยหมักมาใช้ในกิจกรรมการผลิตพืชของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตัวอย่างในการใช้วัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ของศูนย์ฯประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย และชี้แจงผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน พื้นที่แปลงสาธิต 85 ไร่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และปรึกษาปัญหาร่วมบูรณาการทำงานร่วมฝ่าย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ในการฝึกอบรมครั้งนี้นอกจากบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี แล้วยังบริการแจกต้นกล้าปัจจัยการผลิต ต้นมะเขือเจ้าพระยา ต้นพริกขี้หนู ผักเชียงดา ผักคาวตอง ผักหวานบ้าน มะนาวพันธุ์ตาฮิติ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม >>>อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผลและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ฯ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 100 ราย >>>อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตร มหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ฯ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 53 ราย >>> อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับมูลนิธิดรุณาทร และโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยคริสตจักรสัมพันธ์บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสทัศนศึกษาดูงาน การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยมีนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเด็กและผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก >>> อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  คลิ๊กดูรายละเอียด


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4 หลักสูตร

          โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน จำนวน 450 ราย
         
หลักสูตรการผลิตกุหลาบให้ได้คุณภาพ        

          รับอบรม วันที่ 27-28 มกราคม 2558 รับจำนวน 50 ราย  เต็ม

          อบรมที่  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน    

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558  รับจำนวน  100 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน  50 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผลและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว   

          รับอบรม วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน 100 ราย    

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน  50 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน 100 ราย    

          อบรมที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางemail ศูนย์ หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

UPDATE 08-05-2558

นายโอฬาร พิทักษ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

กาสามปีก
ซูกินี่
แตงกวาญี่ปุ่น
แหนแดง
ย่านาง
เชียงดา
การปลูกมะนาวในวงบ่อ
มะรุม
                                    อ่านต่อ
  
 
ฟักข้าว
ฟักบัตเตอร์นัท
สมอภิเภก
ฟักยักษ์
ผักหวานผักพื้นบ้านของไทย
ฟักแม้วหรือ "ซาโยเต้"
กระทกรก (เสาวรส)
ดาหลา
แค ผักพื้นบ้านมีคุณค่า
มะกอกไทย ผักจากป่า
การป้องกันกำจัดแมลงวัน
กระเจี๊ยบเขียว
ดาหลาไม้ดอกไม้ประดับ
ไผ่กวนอิม ไม้ประดับชื่อมงคล
รางจืด สมุนไพรล้างพิษ
พลูคาว (คาวตอง)