@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)@@@ ***สวัสดีปีใหม่ 2557 ขออำนาจ คุณพระศรี รัตนตรัย ทวยเทพไท้ สถิตย์ใน ไตรโลกนี้ ดลบันดาล พรทั้งปวง ประเสริฐมี ทุกสิ่งที่ ได้คิด สัมฤทธิ์ตาม ให้เกษม เปรมปรีดา นำพาสุข ทั้งความทุกข์ โรคภัย อย่าได้ถาม ประสบสิ่ง มิ่งมงคล ทุกเขตคาม มีแต่ความ สุขสวัสดิ์ พิพัฒน์เทอญ***
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 

 

 

ศูนย์ฯ ได้มีการทดลองปลูกแก่นตะวันตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ย. 2556 แก่นตะวันเป็นพืชที่มีดอกคล้ายบัวตอง แต่มีหัวใต้ดิน หัวของแก่นตะวันนี้มีคุณประโยชน์มาก มีสรรพคุณช่วย ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยควบคุมน้ำหนัก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน สามารถใช้รับประทานสด หรือนำไปประกอบอาหารคาวและหวานได้หลายเมนู และยังเป็นพืชพลังงานทางเลือกได้อีกด้วย สนใจติดต่อ 053-292233 , 085-6158619 คุณณิญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) เข้าร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่ 2557 แด่ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดี ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร นายวีระ โตสงคราม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว  
 
           นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมคณะให้การต้อนรับ
            นายไพรัส หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) และเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์สหวิชา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
   นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดการประชุมผู้บริหารส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ เขต 6, เขต 9 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเกษตรจังหวัดในภาคเหนือ 17 จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ จำนวน 9 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ให้การต้อนรับ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2557 ซึ่งได้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารกรมฯ / ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุโมทนาบุญ ปล่อยปลา สะเดาะเคราะห์และสืบจาต๋า ต้อนฮับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การให้บริการประชาชนในโครงการ “อำเภอ(ยิ้ม)เคลื่อนที่” ณ เทศบาลตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการด้านการเกษตร พร้อมทั้งรับกล้าพันธุ์ไม้ไปปลูกจำนวน 52 คน
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเคลื่อนที่หลักสูตร การฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 9 – 10 เมษายน 2557 ซึ่งมีเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจในการฝึกอาชีพจำนวน 80 ราย
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและจัดนิทรรศการ พร้อมแจกกล้าพันธุ์ไม้พริก เชียงดา พลูคาว ในงาน Road Show แสดงความสำเร็จของสมาชิก โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ แสดงผลการดำเนินงานศูนย์บ้านธรรมปรณ์ กาดมั่วภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 เมษายน 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ได้มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (MRCF) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร และแจกกล้าพันธุ์ผักแก่เกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ลานหมู่บ้านหนองแสะ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และการบริหารจัดการข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ได้จัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร ตามโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2557 หลักสูตร การผลิตตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเกษตรกรจาก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 75 ราย เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (แปลงสาธิต 85 ไร่) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน พื้นที่แปลงสาธิตการเกษตร แปลง 85 ไร่ ครั้งที่ 2 / 2557 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ว่าด้วยเรื่องการวางแผนงานภายใน ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร (แปลงสาธิต 85 ไร่) ของแต่ละหน่วยงานในคณะทำงาน เพื่อการบูรณาการทำงานร่วมกัน
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ได้จัดฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตรการฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม ซึ่งมีเกษตรกรและบุคคลทั่วไป จากอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน และอำเภอสารภีให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 112 ราย เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมทั้งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการอบรมการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กล้วยไม้) ปี 2557 โดยมีเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 51 รายเข้าอบรมในวันที่ 10-11 มี.ค. 2557 ทั้งนี้ยังได้รับเชิญวิทยากร คุณชาลี ศรีคงศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการตลาดกล้วยไม้มาบรรยายให้ความรู้อีกด้วย
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้ น.ส.ณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับและแนะนำให้ความรู้เรื่อง ผักไฮโดรโปนิกส์ แก่คุณยงยุทธ ดาวตาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปปฏิบัติและขยายผลที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตร การผลิตตามเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 4-5 มี.ค. 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) โดยมี ผอ.สุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ เป็นประธานในพิธีการเปิด-ปิดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 26 ราย  >>>อ่านต่อ
นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนเขตที่ 6 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของศูนย์ฯ ทำกิจกรรม Big cleaning day ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ตามโครงการ 5ส. ของกรมส่งเสริมการเกษตร
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้ น.ส.ณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2557 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยนางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร และแจกกล้าพันธุ์ผักแก่เกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ เทศบาลตำบลห้วยยาบ ตำบลห้วยยาย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557
นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ 2557 แด่นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) แนะนำนางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดทำและพัฒนาแปลงเรียนรู้ ผักและผักพื้นบ้าน เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่ 2557 แด่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นักวิชาการ ข้าราชการของศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตร ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2556 - 12 ม.ค. 2557 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) จัดงานกิจกรรมส่งท้ายปี 2556 ต้อนรับปี 2557 พร้อมทั้งเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่หมวดการทางดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการชุดผาลาดสังกัดทหารปืนใหญ่ เข้าร่วมงานกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี ในครั้งนี้ด้วย
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานกุหลาบเหมันต์ ปี๒๕๕๖ ณ เจ เจ มาร์เก็ต ถนนอัษฏาธร เชียงใหม่ โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำหมู่บ้านกล้วยไม้ พร้อมกับนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตร ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้และสวนตัวอย่าง (SMART FARM) ของนายศรีอินทร์ อินทร์สัน ซึ่งสนับสนุนโดย มูลนิธิโครงการหลวง (ศูนย์ฯตีนตก), ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน ณ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร และแจกกล้าพันธุ์ผักแก่เกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร และแจกกล้าพันธุ์ผักแก่เกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ เทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน วันที่ 13 ธันวาคม 2556
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมงานเลี้ยง “รวมพลคนส่งเสริม” ณ ห้องอาหารพวงแสด โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ พร้อมเสิร์ฟเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยว ให้กับคนส่งเสริมในงานครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมสัมมนาผู้บริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับมอบหมายนโยบายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอฬาร พิทักษ์ ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ "งานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน" โดยภายในบูทจัดนิทรรศการได้ให้ความรู้ในเรื่อง GAP และ เกษตรอินทรีย์ โดยมีวิทยากรของศูนย์ฯ ให้ความรู้แก่ผู้สนใจและบริการน้ำสมุนไพร ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น ของโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2556
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นางมัยตรี หาญไท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรออนใต้ ณ โรงเรียนวัดแม่ผาแหน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ Mrs.Julie Pochfoue ตำแหน่ง Environmental Department จาก Alachua County Florida USA. โดยมี ดร.อดิศร กระแสชัย นำเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) เป็นประธานประชุมคณะทำงาน พื้นที่แปลงสาธิต 85 ไร่ เรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร (แปลงสาธิต 85 ไร่) ประจำปีงบประมาณ 2557 และเรื่องการขอใช้พื้นที่แปลงสาธิต 85 ไร่ เพื่อจัดทำแปลงสาธิตแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก มูลนิธิโครงการหลวง >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ได้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯพืชสวนทุกศูนย์ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯพืชสวนหนองคาย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการพัฒนางาน ของศูนย์ปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากขึ้น 
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมจัดงานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม่ 2556 ซึ่งจะจัดวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ เจ เจ มาร์เก็ต ถนนอัษฎาธร จังหวัดเชียงใหม่
นายสมชาย กันธะวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร (แปลงสาธิต 85 ไร่) ได้ทำการปลูก “ฟักบัตเตอร์นัท” เป็นแปลงเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่อไป
ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร (แปลงสาธิต 85 ไร่) ได้ทำการเพาะปลูก “ปอเทือง” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ช่วยในการปรับปรุง บำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชครั้งต่อไป

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมปะหลุมบ่อถนนลาดยางภายในศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
(ประกาศวันที่ 7 ก.ย. 2555)


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่(พืชสวน)จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2557จำนวน 4 หลักสูตร

          โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน จำนวน 640 ราย
         
หลักสูตรการอบรมการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ จำนวน 50 ราย         

          รับอบรม วันที่ 10-11 มีนาคม 2557 รับจำนวน 50 ราย  เต็ม

          อบรมที่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน


หลักสูตรการผลิตตามเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 25 ราย    

          รับอบรม วันที่ 4-5 มีนาคม 2557   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

หลักสูตรฝึกอาชีพจัดสวนไม้ผล ไม้ยืนต้น การผลิต การขยายพันธุ์ จำนวน 195 ราย      

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 มีนาคม 2557   รับจำนวน 100 ราย     เต็ม

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 3 เมษายน  2557   รับจำนวน   95 ราย     เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

หลักสูตรฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม จำนวน 370 ราย

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่  6 - 7    มีนาคม      2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13   มีนาคม      2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 3 วันที่  9 - 10  เมษายน     2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 4 วันที่ 28-29   เมษายน     2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 5 วันที่  7 - 8    พฤษภาคม 2557   รับจำนวน 70 ราย     เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

                      

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233 -5 

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่(พืชสวน) โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางemail ศูนย์ หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
 

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053 292233 - 5 โทรสาร 053 292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

UPDATE 16-04-2557

นายโอฬาร พิทักษ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่(พืชสวน)

กาสามปีก
ซูกินี่
แตงกวาญี่ปุ่น
แหนแดง
ย่านาง
เชียงดา
การปลูกมะนาวในวงบ่อ
มะรุม
                                    อ่านต่อ
  
 
ฟักข้าว
ฟักบัตเตอร์นัท
สมอภิเภก
ฟักยักษ์
ผักหวานผักพื้นบ้านของไทย
ฟักแม้วหรือ "ซาโยเต้"
กระทกรก (เสาวรส)
ดาหลา
แค ผักพื้นบ้านมีคุณค่า
มะกอกไทย ผักจากป่า
การป้องกันกำจัดแมลงวัน
กระเจี๊ยบเขียว
ดาหลาไม้ดอกไม้ประดับ
ไผ่กวนอิม ไม้ประดับชื่อมงคล
รางจืด สมุนไพรล้างพิษ
พลูคาว (คาวตอง)