@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@ ***สวัสดีปีใหม่ 2557 ขออำนาจ คุณพระศรี รัตนตรัย ทวยเทพไท้ สถิตย์ใน ไตรโลกนี้ ดลบันดาล พรทั้งปวง ประเสริฐมี ทุกสิ่งที่ ได้คิด สัมฤทธิ์ตาม ให้เกษม เปรมปรีดา นำพาสุข ทั้งความทุกข์ โรคภัย อย่าได้ถาม ประสบสิ่ง มิ่งมงคล ทุกเขตคาม มีแต่ความ สุขสวัสดิ์ พิพัฒน์เทอญ***
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

22 - 25
18 - 20
12 - 15
12 - 15
25 - 28
30 - 32
22 - 25
15 - 18
12 - 13
7 - 8
2.0-2.5
1.0-1.5
4 - 5

 
            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และ กิจกรรม Meet the press & Friends เขต 6 ประจำปี 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ เผลแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เขต 6 ให้หน่วยงานในภาคีได้ประจักษ์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557
           นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมข้าราชการทุกท่าน ร่วมการจัดเวทีเชิงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดแนวทางการขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมการเกษตรโดยมิติ MRCF และประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
            นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) และเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์สหวิชา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
   นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดการประชุมผู้บริหารส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ เขต 6, เขต 9 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเกษตรจังหวัดในภาคเหนือ 17 จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ จำนวน 9 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ให้การต้อนรับ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Meet the press & Friends ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ทำบุญสำนักงาน โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษาแก่วัดป่าศาลาปางสัก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบรมเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลักสูตรการปลูกผักพื้นบ้าน – สมุนไพร – ผักไร้ดิน และผักลอยฟ้า วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน Meet The Press และการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร มิติใหม่ MRCF ปี 2557 ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2557 จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการศึกษาดูงานภายในจุดแปลงสาธิตของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 3/2557 โดยมี นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน (พืชสวน)
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การให้บริการประชาชนในโครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการด้านการเกษตร พร้อมทั้งรับกล้าพันธุ์ พลูคาว พริกขี้หนู ผักหวานบ้าน จำนวน 52 คน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ร่วมกับหน่วยงาน อื่น ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการนำของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ เทศบาลเมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2557 พร้อมดูพื้นที่ปลูกไม้ผลโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านการเกษตร และแจกกล้าพันธุ์ผักแก่เกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณสนามหน้าเทศบาล ตำบลแม่วาง ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557
หน้าที่  1  2  3  4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ซ่อมแซมปะหลุมบ่อถนนลาดยางภายในศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
(ประกาศวันที่ 7 ก.ย. 2555)


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่(พืชสวน)จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2557จำนวน 4 หลักสูตร

          โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน จำนวน 640 ราย
         
หลักสูตรการอบรมการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ จำนวน 50 ราย         

          รับอบรม วันที่ 10-11 มีนาคม 2557 รับจำนวน 50 ราย  เต็ม

          อบรมที่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน


หลักสูตรการผลิตตามเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 25 ราย    

          รับอบรม วันที่ 4-5 มีนาคม 2557   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

หลักสูตรฝึกอาชีพจัดสวนไม้ผล ไม้ยืนต้น การผลิต การขยายพันธุ์ จำนวน 195 ราย      

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 มีนาคม 2557   รับจำนวน 100 ราย     เต็ม

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 3 เมษายน  2557   รับจำนวน   95 ราย     เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

หลักสูตรฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม จำนวน 370 ราย

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่  6 - 7    มีนาคม      2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13   มีนาคม      2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 3 วันที่  9 - 10  เมษายน     2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 4 วันที่ 28-29   เมษายน     2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 5 วันที่  7 - 8    พฤษภาคม 2557   รับจำนวน 70 ราย     เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

                      

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233 -5 

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่(พืชสวน) โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางemail ศูนย์ หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
 

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053 292233 - 5 โทรสาร 053 292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

UPDATE 21-07-2557

นายโอฬาร พิทักษ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

กาสามปีก
ซูกินี่
แตงกวาญี่ปุ่น
แหนแดง
ย่านาง
เชียงดา
การปลูกมะนาวในวงบ่อ
มะรุม
                                    อ่านต่อ
  
 
ฟักข้าว
ฟักบัตเตอร์นัท
สมอภิเภก
ฟักยักษ์
ผักหวานผักพื้นบ้านของไทย
ฟักแม้วหรือ "ซาโยเต้"
กระทกรก (เสาวรส)
ดาหลา
แค ผักพื้นบ้านมีคุณค่า
มะกอกไทย ผักจากป่า
การป้องกันกำจัดแมลงวัน
กระเจี๊ยบเขียว
ดาหลาไม้ดอกไม้ประดับ
ไผ่กวนอิม ไม้ประดับชื่อมงคล
รางจืด สมุนไพรล้างพิษ
พลูคาว (คาวตอง)