@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@ ***สวัสดีปีใหม่ 2557 ขออำนาจ คุณพระศรี รัตนตรัย ทวยเทพไท้ สถิตย์ใน ไตรโลกนี้ ดลบันดาล พรทั้งปวง ประเสริฐมี ทุกสิ่งที่ ได้คิด สัมฤทธิ์ตาม ให้เกษม เปรมปรีดา นำพาสุข ทั้งความทุกข์ โรคภัย อย่าได้ถาม ประสบสิ่ง มิ่งมงคล ทุกเขตคาม มีแต่ความ สุขสวัสดิ์ พิพัฒน์เทอญ***
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

18 - 20
15 - 18
15 - 18
20 - 22
25 - 28
20 - 22
22 - 25
15 - 18
5 - 6
5 - 6
2.0-2.25
1.0-1.25
4 - 5

 
            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และ กิจกรรม Meet the press & Friends เขต 6 ประจำปี 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ เผลแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เขต 6 ให้หน่วยงานในภาคีได้ประจักษ์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557
           นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมข้าราชการทุกท่าน ร่วมการจัดเวทีเชิงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดแนวทางการขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมการเกษตรโดยมิติ MRCF และประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
            นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) และเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์สหวิชา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
   นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดการประชุมผู้บริหารส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ เขต 6, เขต 9 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเกษตรจังหวัดในภาคเหนือ 17 จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ จำนวน 9 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ให้การต้อนรับ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสามาชิกกลุ่มกุหลาบเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าดารารัศมี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557
างสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนต์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พาทีมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมงานการรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำพิธีเปิดโครงการ โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมกับนายสุรพล จารุพงค์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม และนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ >>> อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ให้ความร่วมมือกับค่ายโสณบัณฑิตย์ กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 5 ในการเป็นวิทยากรอบรมเกษตรประณีต ให้กับเกษตรกรและประชาชนในชุมชนรอบ ๆ ค่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการทำเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 17-18 กันยายน 2557
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานและฝึกอบรม โดยการรื้อแผ่นยางปูพื้นที่ชำรุด แล้วปรับปรุงปูพื้นด้วยกระเบื้องเคลือบ ภายในอาคารฝึกอบรม ห้องพัก ห้องประชุม ห้องทำงาน ให้สวยงามเพื่อให้เป็น Smart Office
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ บริเวณที่ทำการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืช พร้อมสาธิตและปฏิบัติ แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ที่สนใจ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 นำทีมโดย ผอ.สุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ พร้อมนางสาวณิญา ปันดอนไฟ และนายเทวา อินทราวุธ มาร่วมงานกีฬาสีกรมส่งเสริมการเกษตร DOAEGAMES ในทีมสีม่วง โดยร่วมเดินขบวนและเชียร์กีฬา ณ โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมคณะ สภ.แม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมแปลงเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร (แปลงสาธิต 85 ไร่) โดยมีนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ให้การต้อนรับและแนะนำให้ความรู้ เรื่องกิจกรรมภายในแปลงเรียนรู้ต่าง ๆ ในวันที่ 1 กันยายน 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (หนองอาบช้าง) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
หน้าที่  1  2  3  4  5  6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารฝึกอบรม และหอพักจำนวน 1 หลัง ประกาศเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2557    คลิ๊กดูรายละเอียด


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่(พืชสวน)จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2557จำนวน 4 หลักสูตร

          โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน จำนวน 640 ราย
         
หลักสูตรการอบรมการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ จำนวน 50 ราย         

          รับอบรม วันที่ 10-11 มีนาคม 2557 รับจำนวน 50 ราย  เต็ม

          อบรมที่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน


หลักสูตรการผลิตตามเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 25 ราย    

          รับอบรม วันที่ 4-5 มีนาคม 2557   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

หลักสูตรฝึกอาชีพจัดสวนไม้ผล ไม้ยืนต้น การผลิต การขยายพันธุ์ จำนวน 195 ราย      

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 มีนาคม 2557   รับจำนวน 100 ราย     เต็ม

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 3 เมษายน  2557   รับจำนวน   95 ราย     เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

หลักสูตรฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม จำนวน 370 ราย

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่  6 - 7    มีนาคม      2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13   มีนาคม      2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 3 วันที่  9 - 10  เมษายน     2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 4 วันที่ 28-29   เมษายน     2557   รับจำนวน 75 ราย     เต็ม

                       รุ่นที่ 5 วันที่  7 - 8    พฤษภาคม 2557   รับจำนวน 70 ราย     เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

                      

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233 -5 

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่(พืชสวน) โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางemail ศูนย์ หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
 

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053 292233 - 5 โทรสาร 053 292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

UPDATE 06-10-2557

นายโอฬาร พิทักษ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

กาสามปีก
ซูกินี่
แตงกวาญี่ปุ่น
แหนแดง
ย่านาง
เชียงดา
การปลูกมะนาวในวงบ่อ
มะรุม
                                    อ่านต่อ
  
 
ฟักข้าว
ฟักบัตเตอร์นัท
สมอภิเภก
ฟักยักษ์
ผักหวานผักพื้นบ้านของไทย
ฟักแม้วหรือ "ซาโยเต้"
กระทกรก (เสาวรส)
ดาหลา
แค ผักพื้นบ้านมีคุณค่า
มะกอกไทย ผักจากป่า
การป้องกันกำจัดแมลงวัน
กระเจี๊ยบเขียว
ดาหลาไม้ดอกไม้ประดับ
ไผ่กวนอิม ไม้ประดับชื่อมงคล
รางจืด สมุนไพรล้างพิษ
พลูคาว (คาวตอง)