@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

35 - 38
15 - 18
18 - 20
15 - 18
15 - 18
40 - 42
20 - 22
18 - 20
14 - 15
6 - 7
2.5-3.0
1.5-2.0 5 - 6

 
            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และท่านที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558
           นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนศูนย์ ฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558
            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นายชาตรี บุนนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
             นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่เมือง พร้อมนี้คณะข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อำนวยการและข้าราชการอาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23เมษายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการส่งเสริมเกษตร ร่วมบรรยายวิชาการ และให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มสตรีและครอบครัวบ้านใหม่ ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานแปลงผักพื้นบ้านและสมุนไพร การปลูกมะนาวในวงบ่อ การแปรรูบ การทำชาผักเชียงดา การเลี้ยงผำแบบสะอาด การปลูกผัไฮโดรโปรนิกส์ แปลงไม้ดอกไม้ประดับ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าพัฒนาความรู้ทักษะด้านการอารักขาพืช เรื่อง จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช โดยการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.เชียงใหม่ ในการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ การผลิตขยายเชื้อ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าแสดงความยินดีกับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผูว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ปลูกกุหลาบเชียงใหม่ ในวาระการจัดงานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม่ 2558 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 กันยายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การฝึกทักษะด้านอาชีพเกษตรอย่างง่ายเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ตามโครงการคลินิกจิตสังคมศาลจังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้จัดอบรมในโครงการบริการด้านการเกษตรแก่ชุมชนบริเวณรอบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยทางศูนย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสวนไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และ การขยายพันธุ์พืช พร้อมได้แจกปัจจัยการผลิต >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการเกษตรในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล และนายสมชาย กันธะวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร ในการอบรมตามโครงการเกษตรอินทรีย์บนวิถีพอพียงคามแนวพระราชดำริ " การปลูกและขยายพันธุ์มะนาวตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ จัดอบรมโดยเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดป่าฝาง หมู่ที่ 4 ตำบลง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านแม่สา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ทั้งนี้มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นายขวัญชัย ไชยวันดี ,นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพร >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ผอ.ศสพ.ชม.มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์นวส.ชำนาญการ,นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมออกจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และให้บริการแจกกล้าพันธุ์ผักพื้นบ้าน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ฯ ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมแสดงผลการพัฒนาตนเองแบบกลุ่ม และนำเสนอผลงานต่อ ท่านไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุนนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัมนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมออกจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และให้บริการแจกกล้าพันธุ์ผักพื้นบ้าน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการ ณ จุดบริการของศูนย์ จำนวน 56 ราย โดยศูนย์ได้มอบปัจจัยการผลิต ชะอม ผักฮ้วน พริก ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ลาน้อย >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมพิธีลงนามตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบให้คำปรึกษา และระบบส่งต่อด้านจิตสังคมของศาลจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 13 หน่วยงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและประยุกต์การใช้งาน ด้านการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรมในโครงการบริการด้านการเกษตรแก่ชุมชนบริเวณรอบศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ในหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการและนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่องปทุมมาจากผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสักทอง อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การผลิตลำไยนอกฤดู” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสักทอง อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในนามกรมส่งเสริมการเกษตร จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  คลิ๊กดูรายละเอียด


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4 หลักสูตร

          โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน จำนวน 450 ราย
         
หลักสูตรการผลิตกุหลาบให้ได้คุณภาพ        

          รับอบรม วันที่ 27-28 มกราคม 2558 รับจำนวน 50 ราย  เต็ม

          อบรมที่  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน    

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558  รับจำนวน  100 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน  50 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผลและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว   

          รับอบรม วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน 100 ราย    

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน  50 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน 100 ราย    

          อบรมที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางemail ศูนย์ หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

UPDATE 04-10-2558

นายโอฬาร พิทักษ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

กาสามปีก
ซูกินี่
แตงกวาญี่ปุ่น
แหนแดง
ย่านาง
เชียงดา
การปลูกมะนาวในวงบ่อ
มะรุม
                                    อ่านต่อ
  
 
ฟักข้าว
ฟักบัตเตอร์นัท
สมอภิเภก
ฟักยักษ์
ผักหวานผักพื้นบ้านของไทย
ฟักแม้วหรือ "ซาโยเต้"
กระทกรก (เสาวรส)
ดาหลา
แค ผักพื้นบ้านมีคุณค่า
มะกอกไทย ผักจากป่า
การป้องกันกำจัดแมลงวัน
กระเจี๊ยบเขียว
ดาหลาไม้ดอกไม้ประดับ
ไผ่กวนอิม ไม้ประดับชื่อมงคล
รางจืด สมุนไพรล้างพิษ
พลูคาว (คาวตอง)