@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

35 - 38
15 - 18
18 - 20
15 - 18
15 - 18
40 - 42
20 - 22
18 - 20
14 - 15
6 - 7
2.5-3.0
1.5-2.0 5 - 6

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดตั้งจุดพักคนพักรถพร้อมบริการเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางบนถนนสายหลักเชียงใหม่-เชียงราย บริเวณลานหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่16-20 กรกฎาคม 2559 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกพืชผัก-สมุนไพร,ไม้ผล-ไม้ยืนต้น พร้อมทั้งบริการแจกกล้าผักพื้นบ้าน ผักชีฝรั่ง ผักคาวตอง >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมทำบุญไหว้พระถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์ปางน้ำถุ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ วัดศาลาปางสัก ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งบริการแจกกล้าพันธุ์พื้นบ้านให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯจำนวน 250 ต้น ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งบริการแจกกล้าผักพันธุ์พื้นบ้านให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯจำนวน 250 ต้น ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปลูกพืชผักในพื้นที่จำกัดเขตชุมชนเมืองและการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกพืชผัก-สมุนไพร,ไม้ผล-ไม้ยืนต้น พร้อมทั้งบริการแจกกล้าผักพื้นบ้าน มะเขือพันธุ์เจ้าพระยา ให้เกษตรกรและบุคคลที่สนใจทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯจำนวน 250 ต้น ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) (อ่านต่อ)
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่1 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ ในงาน Field Day คะน้าฮ่องกง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูก ดูแลรักษา และการป้องกันโรคและแมลงให้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไป >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สันใจ ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 22-25 มิถุนายน 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนักศึกษาฝึกงานจาก มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ร่วมงานเทศบาลตำบลเชิงดอยพบประชาชน โดยได้ร่วมเป็นวิทยากรการผลิตแชมพูสมุนไพร (อัญชัน&มะกรูด) สาธิต และพร้อมแจกจ่ายบริการให้แกประชาชนผู้ร่วมงาน จำนวน 150 ขวด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาเกษตรในพื้นที่ ระยะที่ 2 โดยเข้ารับนโยบายจาก นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรม เอ บี น่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ฯ จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ประตูระบายน้ำแม่สอย กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยโดยมีการจัดอบรมในเรื่องการผลิตพืชผัก ดังนี้ การผลิตผักปลอดภัย ,การผลิตพืชผักพื้นบ้านเชิงการค้า ,การผลิตพืชผักตระกูลแตง ,การเพาะกล้าพืชผักแบบปราณีต  >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ฯ ได้่ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง สมุนไพร เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชนผู้ร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านม่วงเขียว ม.4 ต. ร้องวัวแดง อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารวมงานประเพณีสืบชาตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว ณ ขุนน้ำยอดดอยนางแก้ว ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ร่วมงาน "9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 3" เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดี สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานการจัดงาน >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี2559 ระหว่างวันที่ 8-10มิถุนายน 2559 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
างสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ร่วมกิจกรรมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยบริการจัดนิทรรศการให้ความรู้  >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมออกแบบจัดสวนและตกแต่งเวทีกลางในงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมกับนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมนาบูรณาการแผนปฏิบัติงานระดับพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อเสนอแผนปฏิบัติการ โครงการ หลักสูตรถ่ายทอดความรู้ และเตรียมแผนงานเสนอโคนงการของบประมาณ ปี 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมในโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางการเกษตร และบริการแจกต้นกล้าพันธุ์ดี คือ มะละกอแขกดำ ผักชีฝรั่ง และดอกขจร จำนวน 165 ต้น ให้แก่ประชาชนผู้ร่วมงาน >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศสพ.ชม.มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องพืชในท้องถิ่นในโครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ. ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ