@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

35 - 38
15 - 18
18 - 20
15 - 18
15 - 18
40 - 42
20 - 22
18 - 20
14 - 15
6 - 7
2.5-3.0
1.5-2.0 5 - 6

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ เพื่อชี้แจงและร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานต่างๆของศูนย์ฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ โดยให้บริการนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร และบริการแจกต้นกล้าพันธุ์พืช (ผักฮ้วนหมู ผักคาวตอง และขนุน ) จำนวน 50 ชุด แก่ประชาชนผู้ร่วมงาน ณ เทศบาลตำบลลวงเหนือ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งจตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดป่าศาลาปางสัก หมู่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางการเกษตร และบริการแจกปัจจัยการผลิต (ต้นกล้าขนุน ผักฮ้วนหมู และ ผักคาวตอง) จำนวน 50 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ให้การต้อนรับ นางสุภาพร พิมลลิขิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสแวะเยี่ยมเยียนศูนย์ ฯ พร้อมทั้งให้นโยบายคำแนะนำ และเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงผักและผักพื้นบ้าน แปลงผักเชียงดาเพื่อการค้า การแปรรูปชาผักเชียงดา แปลงดอกขจร(ดอกสลิด)เพื่อการค้า และการเลี้ยงผำสะอาด (ไข่น้ำ) แบบไฮโดรโปนิกส์ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) และมอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องสมุนไพร บริการแจกปัจจัยทางการเกษตร (ต้นกล้าผักฮ้วนหมู ผักคาวตอง และขนุน) จำนวน 50 ชุด ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา และมอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมในเรื่องการปลูกพืชผัก สมุนไพร การขยายพันธุ์ไม้ผล การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน โดยมีการบรรยายภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และทัศนะศึกษาในแปลงเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.ณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร ให้กับสมาชิกกลุ่มเสียสละ ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพในการทำงาน ให้พนักงานของบริษัทสยามพรหมประทาน จำกัด จำนวน 15 ราย โดยทางศูนย์ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง สรรพคุณของสมุนไพร  >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ และมอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องสมุนไพร บริการแจกปัจจัยทางการเกษตร (ต้นกล้าผักฮ้วนหมู ผักคาวตอง และขนุน) จำนวน 50 ชุด และบริการให้ความรู้ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน กรกฎาคม ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และคนงานของศูนย์ฯ ร่วมมือร่วมแรงกันขุดลอกลำห้วยภายในศูนย์ฯ เพื่อลดการกีดขวางทางน้ำ ให้น้ำไหลได้สะดวกในฤดูฝนนี้ ป้องกันการตื้นเขินของลำห้วยเพื่อความสะอาด และความสวยงามภายในศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมาเยี่ยมชมและติดตามการฝึกงาน ของนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ ที่มาฝึกงานจำนวน 2 ราย มีกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยทางศูนย์ได้ให้การต้อนรับ และเชิญอาจารย์เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในแปลงเรียนรู้ต่าง ๆ>>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างทุกท่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 เพื่อทราบผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายของทุกฝ่ายประจำเดือน และมอบหมายงานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.ณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกให้บริการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมทั้งบริการแจกกล้าพันธุ์ผักฮ้วน ผักคาวตอง ต้นกล้าขนุน แก่ประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ เป็นการให้บริการในเชิงรุกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรผู้นำ เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ของเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความชำนาญและพัฒนาการเป็นวิทยากรแก่เกษตรกร ที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพ” โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ แก่เกษตรกรตำบลแม่แตง ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรี ครม.สัญจร ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชม จุดต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกให้บริการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพร พร้อมทั้งแจกกล้าขนุนพันธุ์ทวายปีเดียว ผักพื้นบ้าน (ผักฮ้วน), ผักคาวตอง แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ขอรับบริการจำนวน 100 ราย ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ณ วัดป่าตึง >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรในโครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ในเรื่องหอยเชอรี่ และการป้องกันกำจัดหอยเชอรี่โดยไม่ใช้สารเคมี และสาธิตการทำลูกบอลกากชา และแกลบดิบเพื่อใช้ในการกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ