@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

35 - 38
15 - 18
18 - 20
15 - 18
15 - 18
40 - 42
20 - 22
18 - 20
14 - 15
6 - 7
2.5-3.0
1.5-2.0 5 - 6

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559 จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเที่ยวชมบูธ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายในงาน
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 / 2559 จังหวัดเชียงใหม่ วันงานกิจกรรมระดมทุนออมทรัพย์ผ่ากระบอกไม้ไผ่ และคืนกำไรสู่สมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2558/59 (ครั้งที่ 5) 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมข้าราชการนักวิชาการของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน พร้อมศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ ฯ แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลทาขุมเงิน จังหวัดลำพูน จำนวน 37 ราย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมกับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมบริการประชาชน ในโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการให้ความรู้ทางการเกษตร และปัจจัยทางการเกษตรต้นกล้าพันธุ์ไม้ผล ผัก และผักพื้นบ้าน >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตรคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการสางเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดพืชผัก ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น.- 16.30 น.
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบVDO Conference เรื่อง แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุม poc ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ได้เป็นประธาน และเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร "การส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน" (โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ) และมอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสรรพคุณของผักและผักพื้นบ้าน >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร "การส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน" (โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ) และมอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ ร่วมเป็นวิทยากร >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร "การส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน" (โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ) และมอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการปลูกและใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมราษฏร หลักสูตร การบริหารจัดการพื้นที่โครงการสนับสนุนจากภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นวส.ชำนาญการ นายวิวัฒน์ สันใจ นวส.ปฏิบัติการ นายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางการเกษตร ในงานโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชนและโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่โป่ง >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการเกษตรในโครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 ณ บ้านขุนช่างเคี่ยน ต. ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด" ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปแผนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ณ เวลา 10.00 น.วันที่ 12 มกราคม 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับท่านว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่และคณะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการจากศูนย์ปฏิบัติการในเขต 6 ท่านเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด และคณะ เนื่องในโอกาสงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ปี 2559 ของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 1 / 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอดอยสะเก็ด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนาวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 25 ปี 2559 ณ ห้องประชุม อาคารกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 วันที่ 4 มค 59 ตั้งแต่เวลา13.30 น เป็นต้นไป
นางสุภาวรรณ กิติพัฒนวิทย์ ผอ.ศสพ.ชม.ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2559 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม2558-10 มกราคม2559 ณ สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกหน่วยบริการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรและบริการแจ.กกล้าพันธุ์ผักพื้นบ้านได้แก่ ขนุนพันธุ์ทวายจำนวน 140 ต้น กล้าผักเชียงดาจำนวน 140 ต้น กล้าผักฮ้วนหมูจำนวน 140 ต้น รวมจำนวน 420 ต้น ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ