@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

35 - 38
15 - 18
18 - 20
15 - 18
15 - 18
40 - 42
20 - 22
18 - 20
14 - 15
6 - 7
2.5-3.0
1.5-2.0 5 - 6

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ได้จัดอบรมให้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร พร้อมแจกปัจจัยทางการเกษตร ต้นกล้ามะนาว ชะอม และเชียงดา แก่เกษตรกรอำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 100 ราย >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ได้จัดอบรมให้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร พร้อมแจกปัจจัยทางการเกษตร ต้นกล้ามะนาว ชะอม และเชียงดา แก่เกษตรกรอำเภอสันกำแพงและแม่ริม จำนวน 100 ราย >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศสพ.ชม.มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องพืชในท้องถิ่น.ในโครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่14 พฤษภาคม 2558 ณ. ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ได้จัดอบรมให้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร พร้อมแจกปัจจัยทางการเกษตร ต้นกล้ามะนาว ชะอม และเชียงดา แก่เกษตรกรจำนวน 100 ราย >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ได้จัดอบรมให้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร พร้อมแจกปัจจัยทางการเกษตร ต้นกล้ามะนาว ชะอม และเชียงดา แก่เกษตรกรจำนวน 100 ราย ณ หอประชุมอำเภอพร้าว อ.พร้าว >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน นากรกฎ ฐานนันดรกุล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรับฟังการนำเสนอผลงานที่ได้รับความรู้จากการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 - 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 3/2559 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยบริการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางการเกษตร และแจกปัจจัยการผลิตต้นมะละกอ และมะนาว>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศสพ.ชม.มอบหมายให้ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผศร.ห้วยฮ่องไคร้เนื่องในวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ ปี 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนายการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของกรมพัฒนาที่ดิน และดูงานการผลิตผักและเห็ดหลินจือของโครงการหลวงห้วยตีนตก ณ พื้นที่แปลงสาธิตเกษตร 85 ไร่ ม.5 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 26 เมษายน 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพร ว่าที่ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 6 จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี 2559 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 18 เมษายน 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่12-17เมษายน2559 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายเทวา อินทราวุธนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุนกล้าพันธุ์มะละกอแขกดำแก่เกษตรกรจำนวน 165 ต้นในงานวันรณรงค์ ลด ละ การใช้สารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและวันถ่ายทอดความรู้(Field Day)วันที่ 8 เมษายน 2559 >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจ , นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี 2559 ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมฮอร์ลิเดย์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 106 ราย และมอบปัจจัยการผลิตต้นกล้าพันธุ์ไม้ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 105 ราย และมอบปัจจัยการผลิตต้นกล้าพันธุ์ไม้ (มะนาว ชะอม เชียงดา) >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 114 ราย และมอบปัจจัยการผลิตต้นกล้าพันธุ์ไม้ (มะนาว ชะอม เชียงดา) >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอำเภอสันป่าตอง จำนวน 101 ราย ศึกษาดูงานกับปราชญ์ชาวบ้าน (นายปรีชา ศรีวิชัย)และมอบปัจจัยการผลิตต้นกล้าพันธุ์ไม้ >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บริการความรู้ทางการเกษตร จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร การแปรรูปสมุนไพร (น้ำดอกอัญชันน้ำผึ้งมะนาว ) พร้อมดื่มให้แก่นักศึกษาประชาชนผู้สนใจ ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 / 2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาบ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้จัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร และบริการแจกปัจจัยการผลิต >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ฯ เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในงานพิธีเปิดวานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ