@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

35 - 38
15 - 18
18 - 20
15 - 18
15 - 18
40 - 42
20 - 22
18 - 20
14 - 15
6 - 7
2.5-3.0
1.5-2.0 5 - 6

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
วันที่ 22 มกราคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบการผลิตผักและข้าวมาตรฐานอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ ตำบลนัำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่โดยมีประธานกลุ่มฯเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ตามหลักสูตร การผลิตพืชผักอินทรีย์ >>>อ่านต่อ
วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 07.30- 11.30 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบการผลิตผักอินทรีย์แบบครบวงจร ของ บริษัทเอกชน Monkey Farm ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่และเจ้าของบริษัทเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ตามหลักสูตร การผลิตพืชผักอินทรีย์ >>>อ่านต่อ
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00- 16.30 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติเรื่องการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า บิวเวอเรีย เมตาไรเซียม แมลงหางหนีบ มวนพิเฆตร มวนเพชฆาต และแตนเบียนอนาสตราตัส ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ >>>อ่านต่อ
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. - 11.30 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติเรื่องการนำวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อทดแทนสารเคมี ได้แก่ การเลี้ยงไส้เดือนและการผลิตปุ๋ยหมัก ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร.อาณัฐ ตันโช เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมการเจ้าหน้าที่จากรัฐสมาชิกอาเซียน หลักสูตร การผลิตพืชผักอินทรีย์ (Traning Programme on Organic Vegetable Production) ระหว่างวันที่ 16 ถึง 27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นวส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและศึกษาดูงาน เรื่อง การปลูกกล้วยไข่สร้างรายได้ ,การสร้างสวนไม้ผล >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่๑/๒๕๖๐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประสาน กำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ ในวันที่๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ.โรงแรมฮอลิเดย์ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมลูกจ้างประจำและคนงานจ้างเหมาประจำศูนย์ฯ ก่อนการทำงานประจำวัน เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากที่สุด ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมข้าราชการและพนักงาน ประจำศูนย์ฯ ครั้งที่๒/๒๕๖๐ เพื่อหาแนวทางพัฒนาและวางแผนดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๘๑ ต้น ฝรั่ง ๘๑ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๙๑ ต้น ฝรั่ง ๙๑ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรในอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง และ อำเภอเวียงหนองร่อง จังหวัดลำพูน >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๗๒ ต้น ฝรั่ง ๗๒ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรในอำเภอลี้ และ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ตามโครงการ>>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๕๐๒ ต้น ฝรั่ง ๕๐๒ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรในอำเภอแม่แตง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนา pre-workshop โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร มิสเตอร์พืช ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจ ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๓๖๗ ต้น ฝรั่ง ๓๖๗ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๑๐๙ ต้น ฝรั่ง ๑๐๙ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรในอำเภอเมือง >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจ ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๔๐๙ ต้น ฝรั่ง ๔๐๙ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรใน อำเภอสารภีอำเภอแม่ออน >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวย
การศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๕๑ ต้น ฝรั่ง ๕๑ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วม
ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรในอำเภอเมือง >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวย
การศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจ ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๓๗๔ ต้น ฝรั่ง ๓๗๔ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวย
การศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจ ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๓๘๓ ต้น ฝรั่ง ๓๘๓ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ